پسته

از آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است

آنها که لب گشودند ، خورده شدند

آنها که لال مانده اند ، می شکنند

دندانساز راست می گفت

پسته لال ، سکوت دندان شکن است

حسين پناهي

/ 0 نظر / 27 بازدید