یلدا

بوسه های فرانسوی در مقابلت کم میارند ؛
بوسه هایت انار را می ترکاند ؛
آغوشت ابر را می باراند ؛
زمستون تویی تو ...
یادت باشد هنگام بارش برف ؛
سرت را رو به آسمان نگیر ...
من ..!
به بوسه های برف روی صورتت هم حسودی می کنم ...

زمستانت مبارک باد

آبی

/ 3 نظر / 22 بازدید
تیردادحسینی

سلام شبتون بخیر... واقعا وبتون خیلی قشنگه.. به ما هم سر ببزن.. موید باشی...

همایون

همیشه این موقع سال مادرم برایمان مربای به درست میکرد. عصرها هم که با لباس خاکی و سر زانوی زخمی از بازی فوتبال برمیگشتیم، بساط عصرانه روی میز آماده بود. نمیدانم چطور شد که یه دفعه تا چشم به هم زدیم، بزرگ شدیم و سر از یک جای دیگری درآوردیم چقدر زود به زمستان زندگیم رسیدم خزان عمرم رسیده است... غمی ندارم چمدان سفر را بسته ام... طاقتی ندارم در خم کوچه ایستاده ام و در انتظار قطار خلوتم رفت...پشیمانی ندارم

قدیمی

انار را انار را انار را....انار را میترکاند. شاید ... بیخیال .فقط داشتم رد میشدم