# خاموش_باش

هسته هلو

یک دو سه چار...........ده تا هم اینا.............ده تا هم انگشتای پاهام....................اووووووووووووم.....امروزم هست......................... 5شنبه............ امروز چندمه؟؟؟؟............... 12مرداد.....میــــــــــــــــــــــــــــــــشه.......چه بد! شایدم چه خوب! ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید