# خاموش_باش

درد خاموش

گـــــــــــــاهی لال مـــــــــــــیشود آدم .... حـــــــــــــــــرف دارد ! ولــــــــــــــــــــی ....  کـــــــــــــــــلمه نــــــــــــــــدارد ... !!! گــــــــــــاهی حرفــــــــهای آدم درد دارد صــــــــــــدا نـــــــــــــــــدارد. ادامه مطلب
/ 10 نظر / 21 بازدید

من

دستهایم را مشت میکنم حتما کسی این نزدیکیها پیاز پوست میکند ناخنهایم فرو میرود کف دستم چشمهایم تار میشود باز لال میشوم منه لعنتی
/ 2 نظر / 15 بازدید