# دوستت_دارم

درد خاموش

گـــــــــــــاهی لال مـــــــــــــیشود آدم .... حـــــــــــــــــرف دارد ! ولــــــــــــــــــــی ....  کـــــــــــــــــلمه نــــــــــــــــدارد ... !!! گــــــــــــاهی حرفــــــــهای آدم درد دارد صــــــــــــدا نـــــــــــــــــدارد. ادامه مطلب
/ 10 نظر / 13 بازدید